Thomas Blachman

 

Who: Thomas Blachman, Musician.
What:
Portrait series for the Danish magazine EKSTRA.
Where: Blachman's home in Frederiksberg.